Keeleõpe

Meie keelekeskuses toimuvad  inglise (sealhulgas tööalase inglise keele), saksa, vene ja soome keele (ka erialase soome k. kursused, näit. meditsiinitöötajatele) kursused erineva keeleoskuse tasemega igas vanuses õppijatele ja inglise keele õpe väikelastele.

Õppetöö toimub kaasaegse ning paindliku metoodika järgi. Õppetundide käigus loetakse õppetekste, dialooge ja / või ajaleheartikleid, õpitakse ja korratakse grammatikareegleid, kuulatkse audiomaterjale ning harjutatakse pidevalt praktilist keele kasutamist erinevates keelelistes situatsioonides.

Meie õpetajad on kõrge kvalifikatsiooni ja suurte õpetamise kogemustega. Õppetöö toimub kaasaegse metoodika järgi. Iga tund sisaldab õppetekstide, dialoogide ja/või ajaleheartiklite lugemist, arutelu, grammatikareeglite õppimist, audiomaterjalide kuulamist ning pidevalt harjutatakse võõrkeele kasutamist erinevates keelelistes situatsioonides ning arutelude käigus. Hindame iga kliendi eripära ja individuaalsust.

Individuaalõpe on parim lahendus õppijatele, kelle ajakava ei võimalda grupitöös osalemist. Võõrkeelte õppimine toimib vastavalt valitud õppekavale paindliku graafiku alusel.

Samuti korraldame asutusesiseseid kursuseid ettevõtete töötajale ja viime läbi mängulist inglise keele õpet lasteaedades.

Esterra Lingua Koolituskeskus (OÜ Estric) omab Haridus- ja Teadusministeeriumi koolitusluba nr 6763HTM.

Akadeemilise tunni pikkus on 45 minutit.