Dokumendid

  • Kehtiv Euroopa Liidu pass
  • Täidetud ankeet
  • Ennast tutvustav kiri võõrustajaperele
  • 2 soovitajat (pere või asutus, kus olete  töötanud lapsehoidjana)
  • Iseloomustus õppeasutusest või tööandjalt
  • Perearsti tõend tervisliku seisundi kohta või perearsti kinnitus allkirja ja pitsatiga ankeedil (mitte vanem kui 3 kuud).
  • Tõend politseist kriminaalkaristuste puudumise kohta.
  • 1 passipildi suurune foto
  • Pildid oma elust (kodus, pereliikmete, sõpradega, lastega)
  • Koopia juhiloast (soovitav)